Obchodní podmínky

Provozovatelem www.fotokurzypraha.cz je Martin Pavinger, Lipová 263, 250 66 Zdiby, IČ 08234566, DIČ CZ7010261225, registrován u Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleskav, obecní živnostenský úřad od 5. 6. 2019.

 

Rezervace a platby

Zájem o kurz klient zašle prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách. Potvrzení je zasláno na mailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři. Společně s potvrzením kurzu klient obdrží přesné místo, kde bude kurz zahájen.

Platba je vyžadována před započetím kurzu a to buď v hotovosti na místě nebo bankovním převodem.

 

Cena

Cena uvedená na webových stránkách zahrnuje veškeré uvedené aktivity. V ceně nejsou zahrnuty žádné vstupní poplatky do památek ani náklady na dopravu. Pokud by tyto náklady byly relevantní, tak je o nich klient informován před zahájením kurzu a hradí si je individuálně.

 

Storno podmínky

Zrušení kurzu je vyžadováno písemně minimálně 24 hodin před jeho zahájením. V případě, že klient měl již kurz uhrazen bankovním převodem, tak mu bude vrácena plná částka na účet, ze kterého platba proběhla.

Vyhrazuji si právo na zrušení kurzu z mé strany z důvodu neplánovaných provozních záležitostí. O této situaci je klient informován předem telefonicky i písemně a v případě, že má kurz již uhrazen, tak mu bude vrácena plná částka na bankovní účet, ze kterého platba proběhla.

 

Stížnosti

S ohledem na podstatu mnou poskytované služby, musí být veškeré stížnosti a připomínky sděleny okamžitě, pro zřízení nápravy. Stížnosti sdělené po ukončení kurzu nemohou být brány v potaz a nevzniká nárok na vrácení ceny za kurz.

 

Počasí

V případě velmi nepříznivého počasí před zahájením kurzu je možné:

  1. a) zahájit kurz jak bylo naplánováno. Mou snahou v takovém případě je zachovat váš maximální komfort a přizpůsobit obsah aktuálním podmínkám nebo        
  2. b) před zahájením kurzu změnit jeho termín

 

Požadavky na klienta

Klient musí mít své vlastní fotografické vybavení a musí mít dostatečnou fyzickou zdatnost pro absolvování kurzu (4 až 8 hodin chůze v městském prostředí – dle typu workshopu).

 

Komunikace s klienty před zahájením kurzu

S klienty komunikuji prostřednictvím mailové adresy

JLIB_HTML_CLOAKING

a používám klientovu mailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři. Z tohoto důvodu je nutné, aby klient bezprostředně oznámil veškeré změny jeho kontaktních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, mě může klient kontaktovat jak mailem, tak i telefonicky na čísle +420 774285172

 

Ostatní

Během kurzu nejsem odpovědný za zdravotní komplikace a zranění klienta a veškeré činnosti během kurzu podniká klient na vlastní riziko a svou vlastní odpovědnost. Pro případ potřeby jsem vybaven základními prostředky pro poskytnutí první pomoci.